MIESZKANIE

Słowo mieszkanie użyte jako rzeczow­nik określa w sposób wąski i ścisły miejsce sta­łego przebywania jednostki, rodziny lub innej grupy ludzi. Mieszkanie jest tym podstawo­wym miejscem w przestrzeni, do którego czło­wiek osiadły odnosi swoje różnorodne powiąza­nia z otaczającym go światem i w którym, na odwrót, otoczenie określa jego miejsce w prze­strzeni. Słowo „mieszkanie” zawiera też sumę cech materialnych tego miejsca jako części śro­dowiska materialnego najbliżej związanej z czło­wiekiem lub z najmniejszą jednostką społeczną, jaką jest rodzina. Brak w języku polskim odręb­nego określenia dla tak rozumianego rzeczow­nika „mieszkanie” zmusza nas, w przypadkach niejasności, do używania synonimów złożonych, jak np. lokal mieszkalny, mieszkanie dwuizbo­we itd. Czasownik mieszkać nie odznacza się już tak wąskim ograniczeniem przestrzennym, jak jego odpowiednik rzeczownikowy. Mieszka się we własnym mieszkaniu, .ale także w swoim mieście i kraju.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie!
Jestem agentem nieruchomości z długoletnim doświadczeniem. O tej branży wiem już chyba wszystko mam nadzieję, że zainteresują Cię informacje jakie tutaj zamieszczam.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga na bieżąco!