MIESZKANIE A SPOŁECZEŃSTWO

Życie człowieka przebiega w czasie i prze­strzeni. Czasoprzestrzeń stanowi obiektywną, nieograniczoną ciągłość, w której znajduje się człowiek — istota posiadająca swój własny, osobisty wymiar przestrzenny i swój własny, subiektywny rytm czasowy, ograniczony mo­mentami urodzenia i śmierci i wyznaczony prze­biegiem funkcji biologicznych. Aby móc żyć w nieograniczonej czasoprze­strzeni, człowiek musi odnieść swój subiektyw­ny wymiar przestrzenny i swój rytm czasowy do ograniczonego i przez to postrzegalnego, ze­wnętrznego systemu. Systemem tym jest oto­czenie, środowisko, którego wymiarem prze­strzennym jest miejsce (rejon) przebywania człowieka, a wymiarem czasowym — przebiega­jące tam procesy przyrodniczego życia i działa­nia. Mowa tutaj o środowisku materialnym, w którym człowiek, nie żyjący na bezludnej wys­pie, wchodzi w różnorodne więzi społeczne, składające się z kolei na jego środowisko spo­łeczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie!
Jestem agentem nieruchomości z długoletnim doświadczeniem. O tej branży wiem już chyba wszystko mam nadzieję, że zainteresują Cię informacje jakie tutaj zamieszczam.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga na bieżąco!