MIESZKANIE A STRUKTURA SPOŁECZNA

Przynależność do środowiska materialnego i społecznego daje człowiekowi niezbędne do ży­cia poczucie bezpieczeństwa i identyfikacji z oto­czeniem. W okresie aktywności odczuwa on ze swej strony potrzebę oddziaływania na środo­wisko. Pogłębia to jego poczucie przynależności i staje się podstawowym czynnikiem w proce­sie samorealizacji i poszukiwania sensu w życiu.Tutaj zajmiemy się głównie środowiskiem materialno-przestrzennym. Cechą postępu cy­wilizacyjnego jest stałe rozszerzanie granic tego środowiska wskutek doskonalenia środków ko­munikacji i rosnącego zasięgu i zakresu infor­macji. Pomimo to podstawowym elementem środowiskowym człowieka osiadłego pozostaje i chyiba nadal pozostanie jego miejsce stałego zamieszkiwania lub przebywania i Dostrzegalne zmysłami otoczenie tego miejsca. Środki tech­niczne poszerzają wizualną, słuchową, a także materialną łączność z coraz większymi obszara­mi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie!
Jestem agentem nieruchomości z długoletnim doświadczeniem. O tej branży wiem już chyba wszystko mam nadzieję, że zainteresują Cię informacje jakie tutaj zamieszczam.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga na bieżąco!