W ODNIESIENIU DO LOKALU

W tym sensie wyraz ten jest po prostu równoznaczny z długotrwałym przeby­waniem. Lecz w odniesieniu do lokalu miesz­kalnego w słowie tym tkwi treść bardziej spe­cyficzna: oznacza ono sumę czynności, postaw, zachowań, obyczajów’ i odczuć, występujących w związku z posiadaniem i użytkowaniem mie­szkania. Zajmiemy się.obydwoma zna­czeniami mieszkania, a rzeczownikowe nawet trochę rozszerzymy. Mianowicie, poza samym „lokalem”, zainteresujemy się jego bezpośred­nim, najbliższym otoczeniem, domem i terenem do ni°qo przylegającym, aż do granic zespołu, który zwykło się nazywać „osiedlem”. Przed­miotem  będzie zatem mikrośrodowisko mieszkalne i jego użytkowanie przez człowieka. Jednocześnie   ograniczymy się do aspektów j akościowych mieszkania. Nie obejmie ta książka spraw polityki mieszkaniowej, a zwła­szcza działania tej polityki na rzecz zaspokojenia ilościowych potrzeb mieszkaniowych, ani też problemów bieżącej gospodarki mieszkaniowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie!
Jestem agentem nieruchomości z długoletnim doświadczeniem. O tej branży wiem już chyba wszystko mam nadzieję, że zainteresują Cię informacje jakie tutaj zamieszczam.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga na bieżąco!