W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH

W poszcze­gólnych regionach świata wykształciły się pew­ne wzorcowe związki między poszczególnymi szczeblami każdej z tych trzech skal. Narusze­nie tych prawidłowości może zakłócać normalne funkcjonowanie organizacji społecznej lub pro­wadzić do wadliwego zagospodarowania prze­strzeni. W sposób schematyczny przedstawiono to dla stosunków europejskich na tablicy 1.Równoległe umieszczenie tych skal w tabeli pozwala na Ukazanie zachodzących związków przestrzenno-społecznych. Nasze zainteresowa­nia ograniczą się w dalszym ciągu do naj­niższych ogniw tej hierarchii: jednostki — sa­modzielnej lub niesamodzielnej — i od­powiedniej jednostki przestrzennej, którą jest izba, oraz rodziny, której odpowiednikiem or­ganizacyjnym jest gospodarstwo domowe, zaś odpowiednikiem przestrzennym — mieszkanie. Powiązania te, jak i inne, na wyższych szcze­blach hierarchii, zostały w schemacie oznaczone pełnymi liniami. Linią przerywaną pokazano powiązania uchodzące za nieprawidłowe i wy­wołujące zakłócenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie!
Jestem agentem nieruchomości z długoletnim doświadczeniem. O tej branży wiem już chyba wszystko mam nadzieję, że zainteresują Cię informacje jakie tutaj zamieszczam.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga na bieżąco!