W WIĘKSZYCH GRUPACH

W większych grupach społecznych powstają formy organizacyjne mniej zależne od więzi bio­logicznej, a oparte na wspólnocie wynikającej z przyczyn zamieszkiwania na tym samym te­rytorium, posługiwania się tym samym języ­kiem, na interesie gospodarczym i na wspólno­cie cywilizacyjno-kulturalnej.Sprawność funkcjonowania tych organizacji jest uzależniona w dużym stopniu od ich hierar­chicznej struktury, odpowiadającej terytorialne­mu zasięgowi sprawowanej władzy i wielkości grup społecznych zamieszkujących te terytoria. Tak więc w miarę rozwoju społecznego i postę­pu cywilizacyjnego kształtują się i doskonalą trzy hierarchicznie zbudowane skale odnoszące się do sfer: więzi biologicznej, organizacji wła­dzy, zasięgu terytorialnego (przestrzeni). Są to. naturalna skala społeczna,organizacyj­na skala społeczna, skala środowiska przestrzen­nego.Między tymi skalami zachodzą określone związki i wzajemne oddziaływania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie!
Jestem agentem nieruchomości z długoletnim doświadczeniem. O tej branży wiem już chyba wszystko mam nadzieję, że zainteresują Cię informacje jakie tutaj zamieszczam.
Zapraszam do śledzenia mojego bloga na bieżąco!